Dezenfektanlar

Havuz suyu mikroorganizmalar için ideal yaşam ortamlarıdır. Mantar ve zararlı bakteriler insan vücuduna hastalık yapabilirken, zararsız bakterilerde zamanla suda tortulanmalara sebep olur, suyu bulandırır. Bu mikroorganizmaları yok edecek, yani suyu dezenfekte edecek etkili bir yolun bulunması, bunun sonucunda berrak, renksiz, kokusuz ve insan sağlığı açısından güvenilir bir havuz suyu için son derece gereklidir.

pH düzenleyiciler

Havuzun sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi ve kullanılan kimyasallardan maximum verim alabilmek için pH düzenleyiciler kullanılmalıdır. pH değeri, suyun alkalilik veya asidik karakterde olduğunu ve bu kapsamda asidik veya alkalilik reaksiyonlar içerdiğini gösteren bir değerdir. pH ölçeği 0’dan (en güçlü asit) 7’ye (nötr) ve 7’den 14’e (en güçlü alkali) uzanır. Şayet pH değeri 7.2’nin altında ise, tesisattaki tüm metal aksamda paslanma tehlikesi vardır. 7.6’nın üzerindeki pH değerlerinde, gözlerde tahrişler meydana gelir. pH değerinin 7.6’nın üzerine çıkması durumunda, pH düşürücü (likit veya granül) kimyasal kullanılmalıdır.

Yosun önleyici

Konsantre yosun öldürücü, yüzme havuzlarında yosunlaşmayı önler ve oluşan yosunları öldürür. Hemen hemen nötral özel quartenler alüminyum bileşikleri aktif madde kombinasyonu içeren sıvı halde uzun sürede öldürme gücüne sahiptir. Yosun oluşumunu önler.

Çöktürücü

Filtrelerde tutulamayan çok ince partiküller, zamanla havuz suyunda birikerek havuzun berraklığını yitirmesine ve gece havuz lambalarının önünde hoş olmayan (uçuşan parçacıklar şeklinde) görüntülere yol açmaktadır. Topaklayıcı kimyasalı kullanımı ile bu partiküller büyük hacimli topaklar şeklinde bağlanır ve filtrede tutulabilir yahut çöktürülebilir hale getirilir. Topaklayıcı kimyasal maddenin uygun dozda verilmesi son derece önemlidir. Gereğinden çok fazla verilen malzeme, topaklayacak partikül bulamayınca askıda kalarak suda bulanmaya neden olabilir. Havuz suyunun flu görünmesine sebep olur.