Arıtma insanların eğlence, spor maksatlı olarak kullandığı havuzları, mekanik ve kimyasal şartnamelere uygun olarak hazırlar. Güvenli bir havuzun oluşabilmesi için suyun; renksiz, saydam ve biyolojik olarak temiz olmalıdır. İdeal bir havuz suyu içme suyu gibi kaliteli olmalı ve suyun sürekli bu şartlarda olması gereklidir.

Yüzme havuzlarında suyun, salgın hastalıklara sebep olmaması, yani mikroorganizmalardan arındırılmış olması gerekmektedir. Havuz suyunun fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak kontrol altında tutulması gerekmektedir. Böylelikle yüzme havuzlarından yararlananların, sürekli, güvenli, sağlıklı, konforlu ve eğlenceli kullanımları sağlanmış olacaktır.